Nieuwsbrief

Nu aanmelden en van allerlei voordelen profiteren!

Resizable-iFrame-functie

Om de functie te activeren, moet u vervolgens alleen een kleine aanpassing aan uw iFrame-code doorvoeren:

  • Voor het iFrame moet een JavaScript-bestand geïntegreerd worden.
  • De eigenschappen id en naam van de iFrames moeten gelijk zijn en met resizeIframe beginnen.

Daarna kunt u nog de breedte van de iFrames (width-attribuut) aan uw design aanpassen.

De nieuwe code voor het iFrame luidt:

Voor het asynchroon oproepen van het Javascript kan het volgende commando gebruikt worden: