Nieuwsbrief

Nu aanmelden en van allerlei voordelen profiteren!

Inreisvereisten

Coronavirus:
Door het toenemende aantal infecties met het coronavirus SARS-CoV-2 worden veel reizigers momenteel de toegang geweigerd of moeten zij quarantainemaatregelen verwachten. Onderdanen van EU- en EER-landen en van Zwitserland en Groot-Brittannië mogen het land opnieuw binnenkomen, maar zijn afhankelijk van hun land van herkomst aan bepaalde voorwaarden gebonden. De toegang van onderdanen van derde landen is ook aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Belangrijk bij het binnenkomen van het land:
De toegang vanuit landen die als epidemiologisch veilig zijn geclassificeerd, is voor de bovengenoemde burgers onbeperkt. Voorwaarde is dat de reizigers niet binnen de laatste 10 dagen buiten zo'n land zijn geweest. Een lijst van deze landen is te vinden onder de volgende link: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html. Als reizigers de laatste 10 dagen buiten zijn geweest of vanuit een land dat als onveilig is geclassificeerd naar binnen willen gaan, moeten ze een negatieve PCR-test laten zien, niet ouder dan 72 uur, of tot 10 dagen in quarantaine gaan. Een bevestiging van de accommodatie moet worden voorgelegd voor quarantaine, de kosten zijn voor rekening van de reiziger. De quarantaine kan voortijdig worden beëindigd als een PCR-test die tijdens de quarantaine wordt uitgevoerd, negatief is. Reizigers die de afgelopen 14 dagen niet buiten de veilige landen zijn geweest, moeten dit kunnen aantonen - in het geval van steekproefsgewijze controles. Onderdanen van derde landen mogen alleen binnenkomen vanuit de landen die als veilig zijn geclassificeerd en die hier staan vermeld: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html. Ze moeten echter wel een negatieve PCR-test hebben, niet ouder dan 72 uur. Na binnenkomst moeten onderdanen van derde landen tot tien dagen in quarantaine blijven, wat niet voortijdig kan worden beëindigd. Onderdanen van derde landen hebben ook een bevestiging van de accommodatie nodig en moeten zelf de kosten van de quarantaine betalen. Transit door Oostenrijk is ook mogelijk voor reizigers uit niet-veilige landen, maar is onderworpen aan beperkingen. Er zijn onder andere geen tussenstops toegestaan.

Belangrijk ter plaatse:
- Hotels: open
- Maskers verplicht: Ja, in het openbaar vervoer en sommige winkels
- Minimale afstand: 1 meter
- restaurants/cafés: open, volgens de regels van de afstand
- Openbaar vervoer: beschikbaar, maskers zijn verplicht
- Musea/bezienswaardigheden/dierenparken/kinema's: open

Inreizen is met de volgende documenten mogelijk:

Paspoort
Het reisdocument mag maximaal 12 maanden zijn verlopen. Het is echter aan te raden met geldige documenten te reizen.

Noodpaspoort
Het reisdocument mag maximaal 12 maanden zijn verlopen. Het is echter aan te raden met geldige documenten te reizen.

Kinderpaspoort
Het reisdocument mag maximaal 12 maanden zijn verlopen. Het is echter aan te raden met geldige documenten te reizen.

Legitimatiebewijs/Identiteitskaart
Het reisdocument mag maximaal 12 maanden zijn verlopen. Het is echter aan te raden met geldige documenten te reizen.

Voorlopig legitimatiebewijs
Het reisdocument moet na afloop van het verblijf nog geldig zijn.

Let er a.u.b. op dat uw reisdocumenten volledig zijn, in goede staat verkeren en over voldoende lege pagina’s beschikken.

Burgers uit het Schengengebied kunnen binnen de lidstaten vrij reizen. Het wordt aangeraden een reisdocument (paspoort/legitimatiebewijs) bij u te hebben. In individuele gevallen en in uitzonderlijke situaties kan er worden gecontroleerd en kan het zijn dat u zich moet legitimeren.

Documenten die gemeld zijn als verloren/gestolen:
Het wordt afgeraden in te reizen met documenten die als verloren/gestolen gemeld zijn. Het kan namelijk voorkomen dat deze in het systeem van de grenscontroleposten nog als verloren/gestolen staan geregistreerd; dit kan ertoe leiden dat het inreizen wordt geweigerd.

Eisen van de luchtvaartmaatschappij:
Win a.u.b. voorafgaand aan de reis informatie in bij uw luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de mee te nemen documenten. In sommige gevallen wijken de eisen van de luchtvaartmaatschappijen af van de wettelijke bepalingen.


Minderjarigen hebben een eigen identiteitsbewijs nodig en de toestemming van degene die belast is met het ouderlijk gezag indien ze alleen reizen of door slechts één ouder worden begeleid.

Tevens hebben minderjarige reizigers het volgende nodig:
- Een ondertekende verklaring van instemming van beide ouders

Tips voor uw gezondheid

Er zijn geen inentingen voorgeschreven.

Onderstaande inentingen worden aangeraden bij het inreizen:
- Vaccinaties conform het advies van de WHO voor routinematige immunisatie
- Teken-encefalitisvirus (TBE-virus), bij langdurig verblijf of specifieke blootstelling

Mazelen:
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het ontbreken van een vaccinatie tegen mazelen tot bedreiging van de wereldgezondheid verklaard. Zowel kinderen als volwassenen dienen derhalve hun vaccinatie te controleren en indien nodig te completeren.

Coronavirus:
Door het toenemende aantal infecties met de luchtwegaandoening COVID-19 moeten op dit moment meer gezondheidscontroles en de daarmee gepaard gaande langere wachttijden tijdens de reis worden verwacht. Door ziektegevallen in bijna alle landen van de wereld bestaat er een algemeen risico op besmetting via druppelinfectie. Reizigers moeten zich daarom informeren over de verspreiding van de ziekte en mogelijke beschermende maatregelen op hun bestemming. Zij moeten ook rekening houden met de verschillende normen en capaciteiten van de gezondheidszorgsystemen.

Westnijlkoorts:
In Oostenrijk waren recentelijk uitbraken van de westnijlkoorts. De ziekte wordt overgedragen door muggen die overdag actief zijn. De enige bescherming zijn voorzorgsmaatregelen.

Let op:
Van april tot oktober kan het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) door een tekenbeet worden overgedragen.

Slotbepalingen:
Houd er a.u.b. rekening mee dat de medische informatie altijd afhankelijk is van de individuele gezondheidstoestand van de reiziger en niet de consultatie van een arts of tropenarts vervangt. De inreis-, visum- en vaccinatievereisten kunnen te allen tijde op korte termijn wijzigen en er kunnen individuele uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de bevoegde diplomatieke of consulaire post kan bindende uitspraken doen of informatie verstrekken die zwaarder weegt dan de hier vermelde informatie. Win hierover ruim op tijd informatie in.

Gegevensstatus van: 20.09.2020 12:09 voor klanten van: TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Köln

Transitvisumvereisten

Er is geen transitvisum nodig.